Showing the single result

-40%

BỘ HỘP TRỮ MÁT & TRỮ ĐÔNG BLUE OCEAN SET 15

1.480.000
Home service

Dòng sản phẩm trữ đông
Hộp Medium Freezermate (1) 2.3L/ 22.7 x 15.1 x 11.4cm
Hộp Pocket Freezermate (4) 820ml/ 14.4 x 9.3 x 12.2cm
Hộp Mini Freezermate (2) 290ml/ 11.3 x 7.5 x 7.7cm

Dòng sản phẩm trữ mát
Hộp Medium Stak N Stor (1) 1.3L/ 27.5 x 13.6 x 6.8cm
Hộp Large Stak N Stor (2) 2.2L/ 27.5 x 13.6 x 9.7cm
Hộp Jumbo Stak N Stor (1) 3.1L/ 27.5 x 13.6 x 12.8cm
Hộp Modular Bowl 1L (1) 19.3cm x 6cm
Hộp Modular Bowl 1.5L (1) 19.3cm x 8.8cm
Hộp Medium Square Round (2) 12.8 x 12.8 x 9.7cm